Czytanie tydzień 23

Czytanie z Objawienia Jana
Objawienie Jana 6:2

1   Potem zobaczyłem, że Baranek złamał pierwszą z siedmiu pieczęci, i usłyszałem, jak jedna z czterech żywych istot powiedziała głosem przypominającym grom: „Ruszaj!”.
2   Wtedy spojrzałem i zobaczyłem białego konia, a na nim jeźdźca z łukiem. Dano mu koronę i wyruszył, żeby zwyciężać i odnieść ostateczne zwycięstwo.

także: Objawienie Jana 19:11-13, Objawienie Jana 3:4; 7:9, 13, 14

Medytacja nad Słowem

Czterej jeźdźcy Apokalipsy. Niewątpliwie mogą się wydawać tajemniczy i przerażający. Pierwszym z nich jest Jeździec na Białym koniu. Kto dosiada Białego konia? Pomocną wskazówkę zawiera sama Biblia w Księdze Objawienia. Określa ona tego niebiańskiego jeźdźca jako „Słowo Boga” (Objawienie 19:11-13). Tytuł „Słowo” odnosi się do Jezusa Chrystusa, ponieważ występuje on w roli rzecznika Bożego (Jana 1:1, 14). Jest też nazywany „Królem królów i Panem panów” oraz „Wiernym i Prawdziwym” (Objawienie 19:11, 16). Ma więc władzę, by działać jako król, ale nigdy nie wykorzysta jej w niewłaściwy sposób. Sam Bóg Wszechmocny udzielił Jezusowi mocy oraz dał mu prawo do rządzenia i wykonywania wyroków. Koń barwy białej jest trafnym symbolem sprawiedliwej wojny prowadzonej przez Syna Bożego, ponieważ w Biblii kolor ten często oznacza prawość (Objawienie 3:4; 7:9, 13, 14).

Oto temat do przemyśleń.