Czytanie tydzień 22

Czytanie z 1 Listu do Tesaloniczan
1 List do Tesaloniczan 5:3

1   Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
2   Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
3   Kiedy bowiem będą mówić: "Pokój i bezpieczeństwo" – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
4   Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
5   Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
6   Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
7   Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.
8   My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
9   Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
10   który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
11   Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

także: Psalm 37:10; Jeremiasza 8:11

Medytacja nad Słowem

Jak rozpoznamy że nadchodzą czasy końca? Na co zwrócić uwagę? Także na "pokój i bezpieczeństwo". To piękne hasło ale czy na dzisiejszym świecie można je wcielić w życie? Po 2 WS zakończonej w 1945 roku nie było na Ziemi roku bez trwającego konfliktu zbrojnego. Politycy ciągle karmią nas nadzieją na pokój ale nie potrafią do tego doprowadzić. Biblia wyraźnie nas ostrzega abyśmy byli czujni, nie dowierzali takim hasłom i zapewnieniom, uważnie obserwowali to co się wokół nas dzieje bo takie hasła mogą być zapowiedzią zbliżających się czasów końca.

Oto temat do przemyśleń.