Witajcie

Świat który nas otacza podlega ciągłym zmianom. Jednakże wątpliwości czy pytania dotyczące sedna egzystencji, jej celów i naszego przeznaczenia pozostają niezmienne. Wiele osób, także głęboko wierzących, stara się zbliżyć do Prawdy poszukując dla siebie tej właściwej ścieżki postępowania. Na przestrzeni mijającego czasu wiele z istniejących wyznań zagubiło Prawdę przesłania Jezusa Odkupiciela, grzebiąc ją pod wysypiskiem dogmatów, kanonów, odprawianych misteriów, hierarchii i dostojników. A Prawda ta jest wyłożona wybitnie prosto w Piśmie Świętym, dostępna dla każdego poszukującego: żyj zgodnie z Przymierzem i oczekuj nadejścia Królestwa Bożego.

Z ust Jezusa słyszymy wspaniałą obietnicę - "Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy" (Marka 9, 1). Skłoniła ona wielu do odliczania dni do nadejścia Królestwa. Ale, jak wiele wypowiedzi Jezusa, jest to alegoria, wskazująca jak wiele zależy od naszego osobistego postępowania. Jeżeli każdy z nas będzie starał się postępować zgodnie z Nowym Przymierzem to zasięg Dobra powiększy się odbierając jednocześnie przestrzeń Złu. A to Dobro sprawi że Królestwo Boże nastanie "tu i teraz".

Wszystkich poszukujących wskazówek jak właściwie postępować w problematycznym dzisiejszym świecie zapraszamy do studiowania Pisma Świętego Biblii, zwłaszcza Nowego Testamentu. Jest to lektura, która może zmotywować, zainspirować do przemyśleń i mobilizować do wytrwałych studiów tej Księgi. A w efekcie przyniesie wiele radości i odciśnie głębokie piętno na naszym życiu.

O nas

Świat który nas otacza podlega ciągłym zmianom. Jednakże wątpliwości czy pytania dotyczące sedna egzystencji, jej celów i naszego przeznaczenia pozostają niezmienne. więcej ...

Ostatnie wpisy

Czytania

Aktualności